Poradnik

1. Chcę zbudować dom

Dom ma być ładny, wygodny, trwały i ... tani w budowie i użytkowaniu. Wielu inwestorów zaczyna jednak od oszczędności już przy projekcie; myślą tylko o uzyskaniu pozwolenia na budowę, a resztę chcą rozwiązać sami już podczas budowy.

2. Co powinien zawierać dobry projekt?

Przyszły koszt ogrzewania można wyraźnie zmniejszyć, a rozwoju pleśni na przegrodach budowlanych uniknąć, dzięki dobremu projektowi budynku. W projekcie powinny znaleźć się informacje nie tylko o kształcie budynku i materiałach użytych do jego wykonania, ale także przewidywane rozwiązania dotyczące wentylacji, przekroje kanałów wentylacyjnych czy rodzaj użytych nawiewów.

4. Jak spełnić wymagania ochrony cieplnej budynków?

Wymagania ochrony cieplnej budynków określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt budynku w zabudowie jednorodzinnej powinien podawać co najmniej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych.

5. Jaka jest zalecana grubość izolacji?

W przypadku przegród warstwowych, z użyciem lekkich materiałów izolacyjnych (styropian, płyty i maty z wełny mineralnej - skalnej i szklanej), przy obecnych kosztach izolacji cieplnej i nośników energii opłaca się stosować znacznie grubsze warstwy, niż wynika to z obowiązujących obecnie w Polsce przepisów budowlanych.

Opłacalna grubość izolacji jest zróżnicowana zależnie od rodzaju nośnika energii lub taryfy lokalnej (przy dostawie ciepła z sieci).

6. Jakie szczegóły budowlane powinny być w projekcie?

W określonych miejscach przegród budowlanych, najczęściej w tzw. węzłach konstrukcyjnych, a nawet w przegrodach z grubymi warstwami izolacji, może występować przerwanie ciągłości izolacji cieplnej, tworzące tzw. mostki cieplne. W miejscach tych wzrasta oddawanie ciepła na zewnątrz budynku, a poza tym może dochodzić do wykraplania pary wodnej, powodującego rozwój pleśni.

7. Co w projekcie powinno być o oknach i wentylacji budynku?

Najoszczędniejszym w eksploatacji systemem wentylacji jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z możliwością odzyskiwania ciepła z powietrza zużytego, ale ze względu na jej koszt inwestycyjny jest w Polsce stosunkowo rzadko stosowana; przeważnie w budynkach mieszkalnych stosujemy wentylację naturalną.

Do wentylacji budynku nie wystarczą przewody wentylacyjne w ścianach i kominy; na miejsce wywiewanego powietrza zużytego musi napływać zewnętrzne powietrze świeże.

8. Podsumowanie

Zadaniem tej broszury nie jest nauczenie inwestora, jak zaprojektować i zbudować wymarzony dom. Pozostając przy swoim zawodzie, powinien on za swoje pieniądze otrzymać dobry projekt, a następnie wybudować dobry, ciepły, oszczędny w użytkowaniu dom. W większości przypadków otrzymuje jednak projekt niekompletny, według którego nie da się dobrze wybudować domu.