Tynk wewnętrzny:
cementowo-wapienny R = 0,02 [m2K/W]

Warstwa nośna ściany fundamentowej:


Rodzaj styropianu:
cm
lub inny materiał termoizolacyjny: lambda =   [W/mK]

Warstwa zewnętrzna:
WYNIK: U = 0.2897 [W/m2K]
Układ warstw
ściany przylegającej
do gruntu: